Sunumun Aşamaları

MentalPress 30

Genel olarak sunumlarda 10/80/10 kuralı uygulanır. Yani sunumun ilk %10 luk kısmı girişe, %80'i gelişme ve konunun aktarımına, geriye kalan %10‘luk bölüm ise sonuç ve toparlamaya ayrılır.

  1. Sunuma Isınma
  2. Sunumu Aktarma
  3. Sunumu Toparlama

1. Sunuma Isınma:

Isınma bölümü, katılımcılara ne hakkında konuşacağınızı anlattığınız bölümdür. Bu, aynı zamanda da, katılımcılarla ilk ilişkiyi kuracağınız bölümdür. Katılımcıların çoğu sunumu, başlangıcına göre değerlendirir. Bu nedenle ısınma bölümünün niteliği ve yarattığı etki, sunumun genel başarısını artırır.

Sunuma başlarken olumlu bir etki yaratabilmek için giriş çok önemlidir. Bu bölüme can alıcı bir cümleyle ya da soruyla başlamanız, katılımcıların dikkatini ilk baştan üzerinize çekmenize yardımcı olacaktır. Katılımcılara uygun bir espri, günlük hayattan bir haber, dikkatlerini çekecek bir soru ile başlangıç her zaman anımsanacaktır.

Sunum başlamadan hazır olup gelen katılımcılarla selamlaşmak ve küçük sohbetler etmek, ısınma süresini kısaltır.

Eğer katılımcılara daha önceden tanıştırıImadıysanız, bu bolümde kendinizi kısaca tanıtmanız yararlı olacaktır.

Ayrıca bu bölümde, sunumunuzun ne kadar süreceğini belirtmeniz de, katılımcıların kendilerini bu süreye göre planlamaları açısından önemlidir.

2. Sunumu Aktarma:

Bu bölüm, katılımcılara konunun detaylarını aktardığınız bölümdür. Katılımcıların iyi ısınmış olmaları sıcak kalacaklarını göstermez.

Sunumun ana mesajı bu bölümde verilir. Bu nedenle, sunumuzun bu bölümünde öncelikle ana mesajınıza odaklanmanız ve yan mesajlarınızı ana mesajınızı destekleyecek şekilde vermeniz gerekir.

Ayrıca bu bölümde, katılımcıların dikkatinin dağılmasını önlemek için katılımcılara sorular yöneltebilir ya da küçük uygulamalar yaptırabilirsiniz.

3. Sunumu Toparlama:

Bu bölüm, katılımcılara anlattıklarınızı özetlediğiniz bölümdür. Bu bölümde söylenenlerin hatırlanma düzeyi yüksektir.

Temel mesajlar bu bölümde tekrar edilir.

Hem akla, hem duygulara seslenilip sunum bitirilir.