Web Sitemizin Ayırıcı Özellikleri

Bu Yaklaşımda Farklı Olan Nedir?

Eğitmenlerin web sitemiz ile ilgili fark ettiği ilk şeylerden biri, ge­leneksel web sitelerinden daha farklı görünmesidir. Bu sitenin görünüşü­nün farklı olmasının sebebi, bilgiyi sunma yönteminin bilinen öğrenme ve bellek ilkelerine dayanmasıdır.

İlkelerden bir tanesi bilginin ilginç bir şekilde sunulmasıdır, böylece katılımcılar kavramları çok daha kolay bir şekilde öğrenir ve hatırlar. Hatırlamaya yardımcı olacak gör­sel ipuçları sağlamak için metin ilginç resimler ile  birleştiriliyor. Çoğu katılımcının dediği gibi, "Ben görsel öğreniciyim, bu yüzden bu web sitesi benim için mükemmel."

Bir başka ilke ise, katılımcıların daha iyi öğrenebilmesi ve hatırlayabilmesi için bilginin daha küçük parçalar halinde organize edilmesi ya da "bölünmesidir." Bilgiler gittikçe küçülen parçalar halinde organize edilerek öğrencilerin yüzlerce terim ve kavramı hatırlamasına yardım edilmesi amaçlanıyor. Eleştirmenlerimden birinin dediği gibi, "Bilgiler, katılımcıların kolayca ha­tırlayabileceği küçük, eğlenceli parçalara ayrılmış."

Bu web sitesi katılımcıların daha iyi öğrenmesine ve hatır­lamasına yardımcı olan "parçalamayı" ve görsel öğren­meyi kullandığı için farklıdır. Eleştirmenlerimden biri şöyle demişti: "Katılımcıların metni okuduğunu, konu­ları tartıştığını ve uygulamaları kullandığını gördü­ğümde çok memnun oldum. Hatta bazen, ödev olarak verilmeyen bölümlerden bile sorular soruyorlardı."