Sesli Sinema

MentalPress 30

Bu oyunda katılımcılar, yazılı ifadeleri beş ses özelliğini kullanarak metnin anlamını geliştirecek biçimde sergilemeye çalışırlar. Buradaki amaç, katılımcıların seslerini söylediklerine anlam eklemek amacıyla, kullanmalarını öğrenmeleridir

Amaç: Müşteri Hizmetleri,

Süre: 3 saat,

Katılımcı sayısı: En fazla 16 kişi.

Uygulama süreci:

1. Aşağıdaki bilgiler paylaşılır. Katılımcılara müşterilerin organizasyonla ilgili algılarının onların ne söylediklerinden ve hatta daha da fazlası, özellikle telefonda bunu nasıl söylediklerinden kaynaklandığını hatırlatılır.

Yüz Yüze İletişim

  • % 55 Beden Dili
  • % 38 Ses Tonu
  • % 7 Kullanılan Sözcükler

Telefon İletişimi

  • % 82 Ses Tonu
  • % 18 Kullanılan Sözcükler

2. Aşağıdaki bilgiler paylaşılır ve katılımcılara müşterilerin profesyonel, samimi ve kendinden emin sesler duymaktan hoşlandığı hatırlatılır.

Ses Özellikleri

Ses Tonu: His ve duyguları ifade eder

Ses Vurgusu: Mesajın anlamını arttıracak biçimde sözcüklere ya da hecelere vurgu yapılması

Ses Perdesi: Sesin ne kadar tiz ya da bas olduğu

Konuşma Hızı: Dakikada konuşulan sözcük sayısı

Sesin Gücü: Sesin ne kadar yüksek ya da düşük olduğu

3. Sınıf dört kişilik gruplara bölünür. Her gruba diğerlerinin duymayacağı şekilde bir ses özelliği atanır.

4. Tüm gruplara üzerinde çalışmaları için aynı metin dağıtılır.

5. Gruplara, kendilerine atanan ses özelliğini bu metinde nasıl kullanacaklarını belirlemeleri için bir kaç dakika verilir. Yaratıcı ve eğlenceli olmalarını teşvik edilir.

6. Sürenin sonunda her gruptan metni okurken ilgili ses özelliğini sergilemelerini istenir. Diğer gruplardan ise, sergilenen ses özelliğinin hangisi olduğunu tahmin etmelerini istenir.

Sonuç ve değerlendirme:

  • Neler öğrendik sorusu sorulur.
  • Her gruptan, bir sözcü seçmelerini istenir. Bu sözcü, grubun değerlendirmelerini diğerlerine sunar.
  • Değerlendirmeler dinlenir ve üzerinde gerektiği biçimde tartışılır.