Motivasyon Düşüklüğünü Etkileyen Faktörler

MentalPress 30

Motivasyon Düşüklüğüne Yöneticinin Etkisi

Çalışanlar, yöneticilerine güvenmezlerse, yapabileceklerinin en iyisini yapma konusunda fazla çaba sarf etmezler.

Yöneticiler, her zaman çalışanlarına verdikleri sözleri tutmalı, gerektiğinde ekibinin arkasında yer almalı ve onları desteklemelidir.

Yöneticilerin çalışanlarına kaba ve saygısız davranmaları da onların motivasyonunu düşürebilir.

Motivasyon düşüklüğüne neden olabilecek bir diğer konu da yöneticilerin, takımdaki bazı çalışanların yanlış tutum ve davranışlarına göz yummalarıdır.

Yöneticilerin, üstleri hakkındaki olumsuz düşüncelerini çalışanlarıyla paylaşması da motivasyon düşüklüğüne neden olabilir; çünkü çalışanlar kurumlarına ve yöneticilerine güven duymak isterler.

Son olarak yöneticiler, motivasyon sağlayan araçların istenen sonuçları verdiğinden her zaman emin olmalıdır. Aksi takdirde, bunlar motivasyonu artırmak yerine azaltır.

Motivasyon Düşüklüğüne Kurumun Etkisi

Takımdaki motivasyon düşüklüğünün nedeni, kurumun politikalarından kaynaklanıyor olabilir.

Örneğin, ücretlendirme sisteminin çok katı olduğu kurumlarda çalışanlar, hedeflerine ulaştıkları halde ödüllerini hemen alamıyor olabilirler. Bu, takımın motivasyonunu düşürür; çünkü ödül ne kadar gecikirse motive etme gücü o kadar azalır.

Bunun yanı sıra, kurumun maddi ödüllerden kaçmıyor olması da motivasyonu olumsuz yönde etkileyebilir.

Bazı kurumlarda eğitim, bir masraf kalemi olarak görülüyor olabilir. Özellikle gelişim ihtiyacı olan çalışanlar için bu durum, motivasyonu Önemli ölçüde düşürür.

Motivasyonu düşüren bir diğer etken de, kuruma duyulan güvensizliktir. Böyle bir durumda, çalışanlar kurumun hedeflerine ulaşmak için motive olmayacaklardır.

Motivasyon Düşüklüğüne Bireylerin Etkisi

İşlerinin sorumluluğunu üstlerine almayan çalışanlar, takımın koordinasyonunu bozabilir. Bu tip çalışanlara kritik görevler vermemeli ve işin sorumluluğunu üstlerine almaları için hangi ihtiyaçtan karşılamanız gerektiğini anlamaya çalışmalısınız.

Bazı çalışanlar, yaptıkları her hatadan dolayı azar işiteceklerini düşünürler; bu onların kendilerine olan güvenlerini azaltır. Bunu aşmak için, bu tipte çalışanlara başarılı olma ihtimali yüksek, küçük görevler verin. Böylelikle, çalışanın kendine olan güvenini tekrar kazanmasını sağlarsınız.

Çalışanlar bazen işi bitirdiklerinde daha kötü bir bölüme gönderilebilecekleri hissine kapılabilir. Böyle bir durum, çalışanın güvenlik ve öngörülebilirlik ihtiyacının karşılanmadığını gösterir. Çalışanlarınıza karşı açık olun ve bu riskin hangi durumlarda ortaya çıkabileceğini onlara anlatın.

İşe yeni başlayan çalışanlar, takıma katkıda bulunamadıklarını düşünebilirler. Böyle bir durumda, onlara edindikleri tecrübelerin yanı sıra, takıma katkıda bulunduklarını da hissettirin. Bu, onların motivasyonunu artıracaktır. Unutmayın ki, taze beyinler kronikleşmiş bir soruna umulmadık çözümler getirebilirler.

Çalışanların bazı özellikleri takım motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilir.