Misyon Geliştirme

MentalPress 30

Bu oyunda katılımcılar kendi departmanları için bir misyon ifadesi yaratmak üzerinde çalışırlar. Bu oyun departmana yeni bir coşku ve yaptıkları işle ilgili yeni bir anlam kazandırmak açısından faydalıdır.

Amaç: Müşteri Hizmetleri,

Süre: 3 saat,

Katılımcı sayısı: En fazla 16 kişi. Her grup en az 4 kişiden oluşmalıdır.

Uygulama süreci:

 • Misyon ifadesi kavramını anlatılır. Şirketin kurumsal misyon ifadesini hatırlatılır.
 • Katılımcıları dörtlü gruplara ayırarak, her gruba birer büyük beyaz kağıt ve tahta kalemi verilir.
 • Aşağıdaki soruların üzerinden birlikte giderek, misyon ifadelerini yazmadan önce grup içinde bu sorulara verecekleri cevaplar üzerinde tartışmaları tavsiye edilir.
  • Müşteriler bizi neden/nasıl hatırlamaktadırlar?
  • Müşteriler bizimle iş yaptıktan sonra, kendilerini nasıl hissetmektedirler?
  • Müşteriler arkadaşlarına bizden nasıl söz etmektedirler?
  • Departmanımızda birbirimize ne şekilde yardımcı olmaktayız?
  • Departmanımız, Şirketin genel hedefini nasıl desteklemektedir?

         Sonuç ve değerlendirme:

 • Her gruba misyon ifadeleri üzerinde çalışmaları için 15 dakika süre verilir.
 • Her gruptan, bir sözcü seçmelerini istenir. Bu sözcü, grubun misyon ifadesini diğerlerine sunar.
 • Misyon ifadeleri dinlenir ve üzerinde gerektiği biçimde tartışılır. Departman misyon ifadelerinin, şirketin misyon ifadesi ile çelişkili olmamasına özen gösterilir.
 • Her gruptan bir komite üyesi belirlemelerini istenir. Bu komite, daha sonra bir araya gelerek farklı misyon ifadeleri üzerinde çalışmak suretiyle, ortak bir misyon ifadesini ortaya çıkaracaklardır. Bu ifade daha sonra grupla paylaşılacaktır.