Keyif Veren Sunumda İletişim

MentalPress 30

Katılımcılar tarafından doğru bir şekilde anlaşılmış ve hatırda kalan bir sunum, sizin açınızdan başarılı; katılımcılar açısından keyif veren bir sunumdur.

İletişim Nedir?

Bilimsel olarak iletişim; "Katılanların, bilgi/sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir".

Güncel yaşamımıza uygun bir tanım da; istediğimiz şeyi istediğimiz kişiye, istediğimiz zaman, istediğimiz yerde ve istediğimiz şekilde iletmektir.

İletişimin temel amacı, mesajı aktarmaktan çok, mesajın, alan kişi tarafından doğru bir şekilde anlaşılmasıdır,

Bu nedenle sunum, aktaran kişiye göre değil, mesajın aktarılacağı kişiye veya kişilere göre hazırlanmalıdır,

Sadece iletişimin ne olduğunu ya da bir sunumun nasıl yapılacağını bilmek sizi iyi bir sunumcu yapmaz ama; sizin sunumuzu daha etkileyici ve keyif veren bir hale getirmenize yardımcı olur.

Mesajı Veren: İletişimi başlatmaya karar veren insanın beynidir (bilgi kaynağı).

Kodlama: Bilgi kaynağında oluşan mesajın alıcıya gönderilmek üzere işaret şekline i dönüştürülmesidir (kelimeler, yazı, vs).

Ortam: Mesajı verenden yola çıkan ve mesajın hedefe ulaşmasını sağlayan ileticidir (hava, telefon telleri, vs).

Kod Çözme: Mesajı alan kişinin gönderilen işaretleri algılaması, yorumlaması ve anlamlandırmadır,

Mesajı Alan: Mesajın gönderildiği hedeftir (beyin).