İşitsel Katılımcı

MentalPress 30

İşitsel Ağırlıklı (Sabırlı) Katılımcılar

Sabırlı ve sakindirler, Yalnızca görsel malzemeyle geçiştirilmek istemezler, Detay duymak isterler,

Rahatsız edici sesleri ortadan kaldırmak gerekir, Ortalamadan daha yavaş ve daha alçak sesle konuşurlar. Konuşurken ses uyuşması önemlidir,

İşitsel Ağırlıklı Katılımcıların Sevdikleri Kavramlar

Söylemek, anlatmak, çalmak, ses, konuşmak, belirtmek, sormak, duymak, yorumlamak, açıklamak.

İşitsel Ağırlıklı (Sabırlı-Sakin) Katılımcıların Özellikleri

Soru Sorma Şekli:

Açık uçlu sorular sorulduğunda ayrıntılı olarak anlatma eğilimleri vardır. Konunun dağılmasını önlemek amacıyla kapalı uçlu sorular kullanılabilir.

Söz Kesme:

Sözlerini keserseniz sakin bir şekilde susup sizi dinleyeceklerdir, ancak mutsuz olma olasılıkları yüksektir.

Duraklamalar:

Az duraklama olan bir konuşma şekline sahiptirler. Yine de duraklamalar konuyu toparlama açısından önemlidir.

Detay İhtiyacı:

Ne söylediğiniz önemlidir, ancak nasıl söylediğiniz çok daha önemlidir.

Sohbet:

Hoşlarına gidecektir, çekinmeden kullanınız.

Sabırlı, sakin insanlar işitsel ağırlıklıdırlar ve detaya önem verirler. İşitsel ağırlıklı katılımcılara anlatırken;

•   Konuları yalnızca görsel malzemeyle geçiştirmemek, detaya girerek anlatmak,

•   Ses düzeninin iyi olması,

•   Klima, uğultu, dış ortam seslerinin mümkün olduğunca izole edilmesi,

•   Konuşurlarken sözlerini keseceksek dikkatli olmak,

•   Elimizde kalem tutuyorsak şıkırdatmamak faydalı olacaktır.