İş Yaşamını Etkileyen Altı Ana Eğilim

MentalPress 30

  1. Hızla Değişen Teknoloji
  2. Artan Küreselleşme
  3. Maliyetleri Koruma Çabalarının Devamı
  4. Pazardaki Değişimin Artan Hızı
  5. Bilgi Sermayesinin Büyüyen Önemi
  6. Değişimin artan hızı ve büyüklüğü

 

Hızla Değişen Teknoloji: Organizasyonların hızla değişen teknolojiyi yönetmeleri konusunda, İK fonksiyonunun oynayabileceği çok güçlü bir rol bulunmaktadır. Bu konuyu etraflıca araştırarak, Şirketin gelişim ve fayda sağlayacağı alanları tespit etmek mümkündür. Bunun yanı sıra, gelişen teknolojiyi kullanmak suretiyle İnsan Kaynaklan, diğer tüm çalışanlara da örnek teşkil edeceği gibi, birçok yüksek maliyetli idari işte de tasarruf sağlayabilecektir.

Artan Küreselleşme: Bu eğilim, İK için ciddi bir mücadele alanı haline gelebilir. Küresel şirketlerde, seçme ve yerleştirme, eğitim ve diğer önemli İK fonksiyonları için, yaygın, esnek ve yerel gereksinime uygun olarak özelleştirilebilen İK sistemleri gerekmektedir. İK çalışanları yalnızca farklı dil ve kültürel özelliklerle değil, aynı zamanda ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilen ahlaki ve hukuki uygulamalarda da orta yolları bulma çabası içine girecektir. Bu farklılıkları belirleme ve izleme adına en önemli yardımcımız ise yine teknoloji olacaktır.

Maliyetleri Koruma: Kısa vadeli verimlilik konulan ve maliyet tasarrufu ile, uzun vadeli insan sermayesine yatırım uygulamaları arasındaki dengeyi kurma çabalarının liderliği, şüphesiz ki İnsan Kaynaklan fonksiyonuna aittir. Bu dengeyi sağlamak için gereken stratejik bilgi ve becerilere baktığımızda - takdir ve ödüllerin kullanımı, endüstriyel ilişkiler, organizasyonel etkinlik, profesyonel gelişim, kaynak ve verimlilik yönetimi, seçme ve yerleştirme uygulamaları - diğer departmanlardan çok az yönetici İK çalışanlarının seviyesinde ve yetkinliğinde performans gösterebilir.

Pazardaki Değişimin Artan Hızı: İK fonksiyonun elindeki araçları dikkate aldığımızda, değişimin artan hızına uyum sağlamak için gereken zamanı doğru ve etkili kullanmak adına neler yapılabileceği, ancak hayal gücümüzün sınırları ile tanımlanabilir. İK yöneticisi, bu araçların - seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, ödüller ve takdir, profesyonel gelişim - hızla yeni durumlarla uyumlu hale gelmesinde hem İK fonksiyonlarını, hem de organizasyonun genelini doğru ve sağlıklı biçimde yönlendirebilmelidir.

Bilgi Sermayesinin Büyüyen Önemi: Burada kastedilen, seçme ve yerleştirmenin kalitesi ile, sürekli eğitim fırsatlarının yaratılması kadar, yetişmiş insan gücünün organizasyonda tutulmasına yönelik tüm İK uygulamalarıdır.

Değişimin Artan Hızı ve Büyüklüğü: Değişimin artmakta olan hızının bundan böyle yavaşlamayacağı öngörüsüyle, değişim odaklı bir iş kültürü yaratmak için elindeki araçları kullanmak, İK fonksiyonlarının en önemli sorumlulukları arasında olacaktır.