Görsel Katılımcı

MentalPress 30

Görsel Ağırlıklı (Sabırsız) Katılımcılar

Sabırsızdırlar. Görsel malzemenin bol olmasını severler. Sonucu önceden duymak isterler. Sunumun içeriğini ve süresini merak ederler, Hızlı ve ortalamadan daha yüksek sesle konuşurlar. Sözlerinin kesilmesini çok önemsemezler.

Görsel Ağırlıklı Katılımcıların Sevdikleri Kavramlar:

Görmek, göstermek, aydınlık, resim, net bakmak, hayal etmek, canlandırmak, çizmek, odaklanmak, seyretmek, bakış açısı yansıtmak.

Görsel Ağırlıklı (Sabırsız) Katılımcıların Özellikleri

Soru Sorma Şekil:

Sabırsız ve aceleci oldukları için açık uçlu ve istedikleri yöne çekebilecekleri sorular sorulmamalıdır.

Söz Kesme:

Kendilerinin de söz kesme eğilimleri olduğu için hoşlarına gitmese de üzerinde çok durmayabilirler.

Duraklamalar:

Az duraklama olan bir konuşma şekline sahiptirler. Olursa da sessiz kalmakta fayda vardır.

Detay İhtiyacı:

Sormuyorsa ilgilenmiyordur.

Sohbet:

Hiç uzatmadan direkt konuya girmek en iyi yöntemdir.

Sabırsız insanlar görsel ağırlıklı oldukları için görsel desteğe diğer gruplardan daha çok önem verirler. Görsel ağırlıklı katılımcılara anlatırken;

•   Bol görsel malzeme kullanmak,

•   Salonun ışığını iyi ayarlamak,

•   Sunumun kaçta biteceğini en başta söylemek,

•   Detaylara girilecekse bile, temel konuların sonuçlarını en başta söyleyip sonra detaya girmek faydalı olacaktır.