Fark Yaratan Hizmetin Temel ilkeleri

MentalPress 30

Fark Yaratan Hizmet sunmak, yani müşteriniz üze­rinde olumlu, uzun süreli bir etki bırakacak türden bir hizmet vermek için yalnızca nazik olmak yeterli değildir. Çok daha fazlası gerekir.

Bu iş, müşterinizin bakış açısıyla iyi hizmetin ne ifade etti­ğini anlamakla başlar. Temel unsurları ne yaptığınız, nasıl yap­tığınız, gerçekte ne kadar iyi yapılması gerektiği ve aynı şeyi tekrar yapabileceğinizi kanıtlamaktır.

Fark Yaratan Hizmet sunmak her müşterinize unu­tamayacakları bir deneyim yaşatmak anlamına gelir. Beklen­tileri karşılamayı, gereksinimleri doyurmayı ve bunları yapar­ken de birlikte çalışılması kolay bir insan olduğunuzu hissettir­meyi ifade eder.

Tüm bunları yaşayan müşteriniz tekrar tekrar sizinle iş yapmayı isteyecektir. Siz Fark Yaratan Hizmet sunduğunuz zaman herkes kazanır: Müşteriniz, şirketiniz ve siz.

Bozulmayan Tek Kural: Müşteri İçin Şirket Sizsiniz.

Müşteri ilişkileri görevinizin ayrılmaz bir parçasıdır, bir uzantısı değil.

Müşteriler sizinle çalıştığınız kuruluş arasında bir fark görmezler. Görmemeleri de gerekir. Müşterinizin düşünce bi­çimi açısından şirket sizsiniz.

Müşteriler, "Personel Haricindekiler Giremez" yazılı ka­pıların ardında neler olup bittiğini bilmezler. Sizin sorumluluk alanlarınız, görev tanımınız, onlar için neleri yapıp neleri yapa­mayacağınız hakkında bir fikirleri yoktur. Tüm bunları umur­samazlar da. Müşterilere göre bunlar sizin işinizdir, onların de­ğil.

Müşterilerin kuruluşa ilişkin duygularının iyi ya da kötü olması genelde doğrudan doğruya sizinle yaşamış oldukları de­neyime bağlıdır. Onların tavrı açıktır: "Şunu satın almak istiyo­rum, lütfen yardımcı olun." "Yemeğimi getirin" "Sorunuma çö­züm bulun." "Siparişimi alın, hemen şimdi." Müşterilerin ku­ruluşa ilişkin duygularının iyi ya da kötü olması genelde doğru­dan doğruya sizinle yaşamış oldukları deneyime bağlıdır.

Müşteri ile müşteri hizmeti görevlisi arasındaki her bir ilişki müşterinin deneyimini oluşturan zincirin bir halkasıdır.

Siz bir müşteri hizmeti elemanı iseniz ve zincirin bir halkası olarak yanlış hareket ederseniz müşterinizin o ana kadar karşı­laşmış olabileceği tüm iyi davranışları zihninden silme olasılığı­nız çok yüksektir. Ama eğer doğru hareket ederseniz müşterini­zin size gelinceye kadar yaşamış olabileceği tüm kötü anılarını silme şansınız var demektir.

Eğer göreviniz müşterilere hizmet vermek ve halka yönelik işler yapmaksa onlarla birlikte ya da onlar İçin ne ölçü­de iyi bir hizmet verdiğiniz şirketinizin ne kadar başarılı olaca­ğını belirler. Karşınızdaki insanlar İster kibar ister kaba saba ol­sunlar; ister akıllı ister bir sözü on kez tekrarlatacak kadar anla­yışsız olsunlar; ister alıp evinize götürmeyi isteyecek kadar on­lardan hoşlanın, ister hiç doğmamış olmalarını dileyin hiç fark etmez. Siz hepsine aynı iyi hizmeti sunmak zorundasınız.  Kısacası, siz şirketsiniz.

Her Davranışınızla Şirketinizi Temsil Edersiniz

Fark Yaratan Hizmet sunmak için yapabileceğiniz bazı şeyler diğerlerinden daha basit ve kolaydır; kullandığınız dili doğru seçmek gibi.

İPUCU: Onlar ya da biz demek yerine ben demeyi yeğleyin. Müşterinin gözünde şirket sizinle başlar, si­zinle biter. Ben zamirini kullanmak sizin bu gerçeği bildiğinizi ve kabullendiğinizi gösterir. "Giysi bölümü­nü bulmak için bu kadar dolaşmış olmanıza üzüldüm. Başka bir isteğiniz varsa size yardımcı olabilir miyim?"

İPUCU: "Şirket politikası böyle" ya da "Bu isteğinizi kabul etmezler" demek sizin orada yalnızca bir emir kulu olduğunuz anlamına gelir. Eğer siz kendinizi bir emir kulu gibi hissediyorsanız müşterilerinize bir yararı­nız olmaz. Sizin yaptığınız işi pekala bir makine de yapabilir veya başkaları üzerinize basıp geçmekte bir sakınca görmezler.

Yapmanız gereken işlerden bazıları daha karmaşıktır. Müşteriler sizden şirketin onlar için çalışmasını sağlamanızı beklerler. Şirketin geneli ile ilgili bilgi sahibi olmanızı, sorularına yanıt verebilmenizi, sorunlarını  çözebilmenizi ve onları doğru yerlere ve doğru kişilere yönlendirmenizi isterler.

Müşterilerinizin istek ve gereksinimleri sürekli olarak de­ğişmektedir. Şirketiniz de, siz de değişmektesiniz. Bu değişik­liklere nasıl ayak uyduracaksınız? Kişisel hizmet çabalarınızda aşağıdaki üç sorunun sizi yönlendirmesine izin verin. Bunları kendinize yalnızca bir kez sormakla yetinmeyin. Bu sorular her zaman aklınızda olsun. Bu sorulara yanıt ararken elde edeceği­niz bilgileri müşterilerinize Fark Yaratan Hizmet sunmak için kullanın.

  1. Müşterilerim benden ve şirketimden neler istiyorlar? Hem müşterilerinizin neye gereksinim duydukları hem de ne bek­ledikleri üzerinde kafa yorun.
  2. Faturalama ya da sevkiyat gibi destek fonksiyonlar müşteri­lerime hizmet konusunda nasıl çalışıyorlar? Şirketinizin değişik bölümlerinin müşterinize hizmet açısından uyum içinde çalışması için sizin neler yapabileceğiniz üzerinde düşünün.
  3. Müşterimin mutlu olup olmaması açısından büyük fark ya­ratabilecek ayrıntılar hangileridir? Fark Yaratan Hizmet müşterinizin gözünde neyin önemli olduğuna dikkat et­mektir. Müşterilerinizin nelere önem verdiklerini biliyor mu­sunuz?

Müşterileriniz için şirketin ta kendisi olmanız, yaptığınız işte hem daha fazla mücadele etmenizi gerektirir, hem de iyi yaptığınız  iş karşılığında alacağınız ödül daha büyük olur. Bir zamanlar şekli belirsiz, varlığı hissedilemeyen şirket, müşterile­rinizle kurduğunuz bire bir ilişkilerle biçim ve yoğunluk kaza­nır. Müşterinize sihirli, unutulamayacak bir deneyim yaşatmak sizin elinizdedir. Müşterileri sizinle iş yapmak amacıyla tekrar getirmek sizin elinizdedir.

Şu andan başlayarak kendinize şu sözü verin:

"Müşterilerim bundan böyle dikkatli olsun çünkü onlara şapkalarını çıkarttıracağım!"