Basit bir soru, size olan desteği nasıl sağlar?

MentalPress 30

Her politikacının da kabul edeceği gibi, seçim zamanı adaylar, seçmeni kendilerinin en donanımlı ve en gü­venilir lider oldukları konusunda ikna etmek için kendilerini büyük bir baskı altında hissederler. Sadece bununla da bitmez, ayrıca seçim günü seçmenlerin sandık başına gideceklerinden emin olmalıdırlar. Her zaman bazı adaylar televizyon reklam­larına, mektuplara, basına daha fazla para döker ama akıllı seçmen sadece ikna etme sanatına bakmaz.

Bu sorunun cevabı olası seçmenlerin seçim günü sandığa gideceklerse tahminlerini ve tahminlerinin dayandığı sebebi onlara sormaktan geçer. Sosyal bilimciler seçim günü öncesi bu tekniği seçmenler üzerinde kullan­mak istediler. Tahminleri sorulanlar, sorulmayanlara oranla yüzde yirmi beş daha fazla oy kullanmışlardır.2000 yılında gerçekleşen Amerika başkanlık seçimlerinde, sadece 537 oy fazlası rol oynadığı için tek bir oyun bile çok şey de­ğiştirebileceği görülmüştür. Bu seçimde seçmen katılımındaki en küçük artış veya azalışın çok büyük bir darbeye neden olabileceği anlaşıldı. Nasıl bir strateji seçmeni sandığa çekebilir?

Bu tekniğin başarılı olmasında iki önemli psikolojik adım vardır, ilki, insanlara sosyal olarak arzu edilen bir davranışa katılıp katılmayacakları sorulduğundan sosyal olarak arzu edilen söz evet olduğundan, evet diyeceklerdir. Böyle bir soru karşısında, Oy vermek mi? Perşembe günü değil mi, yapama­yacağım. Televizyonda gerçekten kaçırmamam gereken bir program var,” demelerinin ne kadar zor olduğunu düşünün. Bu yüzden, ankete katılanların yüzde yüzünün gerçekten oy kullanacaklarını söylemeleri şaşırtıcı değildir.

İkinci olarak, çoğu insan sosyal olarak istenilen davra­nışlar gösterdiğinden, önceden verdikleri taahhütlerine bağlı kalırlar. Örneğin, restoran sahibi, resepsiyonistin rezervasyon alırken ki “eğer gelemeyecekseniz lütfen arayın” cümlesini “eğer gelemeyecek olursanız bizi arar mısınız” şeklinde değiştirmiş­tir. Böylece rezervasyon yapıp da gelmeyen müşterilerin oranı yüzde 30'dan yüzde 10a düşmüştür.

Sonuç olarak, adaylar için seçmenlerini sandık basma çek­menin kolay yolu, bir dahaki seçimde oy kullanıp kullanma­yacaklarım sormak ve evet cevabını beklemektir. Oy kullanıp kullanmayacağını soran kişi “Biz sizi oy kullanacaksınız diye not ediyoruz ve diğerlerinin de bunu bilmesini sağlayacağım” derse böylece verilen taahhüt gönüllü, etkin ve herkes tarafın­dan bilinen bir şekil alacaktır.

Bu araştırmadan sizin işyerinizde veya daha geniş alanlar­da daha etkili hizmet vermeniz için ne gibi dersler çıkartabili­riz? Örneğin, hayır kurumunuz için bir hayır koşusu düzenle­meyi düşünüyorsunuz fakat çok bağış toplayabileceğinize emin olmadan bu işe girişmek istemiyorsunuz. Arkadaşlarınıza, ai­lenize ya da meslektaşlarınıza bağış yapmayı düşünür müsü­nüz şeklinde sormanız girişiminiz için size yapacakları bağış hakkında bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda, bağış yapma

ihtimallerini de arttırır. Bu strateji ile ilgili başka bir örnek­te, bir grup insanı yönettiğinizi düşünün. Yeni girişiminizin başarısını sadece takımınızdakilerin sözlerinden değil anlamlı davranışlarından da görebilirsiniz. Takım arkadaşlarınıza yeni girişimde yer almanın onlara katacağı yararları açıklamak ye­rine, onlara böyle bir girişime destek verip vermeyeceklerini sorup evet cevabı için bekleyin. Evet cevabından sonra, bu ta­kım çalışanlarından bu girişime neden destek verdiklerini kı­saca açıklamalarını isteyin.