Az bir şey istenmesi nasıl etkili olur?

MentalPress 30

Muhtemelen az sayıda kişi şöyle demiştir: “İyi şeyler kü­çük paketlerde gelir.” Her kim bu cümleyi kurmuşsa, küçük adımlarla büyük düşünmenin gücünü çözmüş bir kişidir.

Burada, insanlara evet dedirtebileceğimiz iddiasını de­liller ile göstermekteyiz. Fakat belli durum ve alanlarda, insan­ların yasal bir hayır kurumuna bağışta bulunulması gibi makul isteklere neden hayır dediklerini anlamak da önemlidir.

Bağış yapmak isteyip istemediklerini sorduğumuz kişi­lerin bazılarının gerçekten bağış yapmak istediklerini fakat bunun için maddi durumlarının yeterli olmadığını, yapabi­lecekleri az bağışın herhangi bir etkisi olmayacağını sandık­larını düşündük. Buna dayanarak, böyle durumda insanlara yapacakları az miktarda bir yardımın bile çok yardımcı olacağı konusunda bilgilendirmenin, onları bağış yapmaya teşvik ede­ceğini düşündük.

Bu varsayımı test etmek için, araştırmacılarımız Amerika Kanser Derneği için kapı kapı bağış toplamaya çıktılar. Önce kendilerini tanıtan araştırmacılar, daha sonra 'Bağışta bulunmak ister misiniz?' diye sordular. Bu sorudan sonra ev sahiple­rinin yarısına bir peninin bile faydalı olacağı bilgisi verilirken, diğer yarışma hiçbir şey söylenmedi.

Sonuçlar geldiğinde, varsayımımıza uygun olarak, bir pe­ninin bile faydalı olacağı bilgisini alan kişilerin diğer gruba göre neredeyse iki katı oranında bağışta bulunmayı kabul etti­ği görüldü. (Yüzde 50 ve yüzde 26'lık oran).

Eğer birilerinden bir yardım talebiniz olacaksa, küçük bir yardımın bile çok etkili olduğunu belirtmeniz çok etkili bir stratejidir. Peki, 'bir peni bile faydalı olur' stratejisinin olum­suz sonuçlanmasının imkanı var mı? Her ne kadar insanlar bir peninin bile faydalı olacağı söylenen kişiler iki katı oranında bağış yapmayı kabul etseler de, bu bilgi onların daha az meb­lağda bağış yapmalarına yol açar mı?

Vatandaşlara ödenen bir peninin bile faydalı olacağı bilgi­si, insanları normal olarak yapacakları bağış miktarından daha az bağış yapmaya itebilir. Fakat bağış miktarına baktığımızda, bilgilendirilen vatandaşların verdikleri bağış miktarının orta­lama bağış miktarından farklı olmadığını görüp seviniyoruz. Bu sadece bağış yapan insanların verdikleri miktarlarla değil sizin de bağış toplanması için gösterdiğiniz çaba ile gerçekleş­mektedir.

Araştırmamızda, bağışa katılmak isteyip istemediğini sor­duğumuz yüz kişiden, 70 $ toplanan 'tek bir peni bile fayda­lı olur bilgisi verilen duruma kıyasla standart durumda 40 $ toplanmıştır.

İş yerlerinde 'bir peni bile fark eder' anlayışını birçok şe­kilde görebiliriz. Örneğin, bir projeyi yürüten çalışanlarınıza 'Sizin bu projeye ayıracağınız bir saat gerçekten çok faydalı olur' yazısı, el yazısı okunaklı olmayan meslektaşınıza 'Biraz özen gösterirsen daha iyi olacaktır' potansiyel müşterinizi tam olarak anlamanız için 'Kısa bir telefon görüşmesinin bile yete­ceğini söylemeniz size yardımcı olacaktır.

Yolunuza çıkan fırsatlar her şeye rağmen küçük değildirler.