08. Resmi ve Gayri Resmi Yazışmaları Ayırın!

MentalPress 30

Eğer yakın arkadaşınızla yazışıyorsanız gülen yüz kısaltma ya da standart olmayan noktalama işaretlerinin kullanımında bir sorun yoktur. Ancak bu tür yazımları resmi yazışmalarda kullanmanız hoş karşılanmayacaktır.